Kerem'in Mimarlar Köyü Projesi

Kerem,’’Bir fikrin ümitvar olabilmesi için önce yadırganması gerekir.’’ Derdi. İşte böyle bir özgün düşüncesi vardı.’’Matematik Köyü’’ benzeri ’Mimarlar Köyü Projesi’’.Projesinin yürütülebileceğine yönelik ayrıntılı fikirleri,önerieri vardı.Hayal ettiği köyün gerçekleşebileceğine inanıyordu. Üyesi olduğu Mimarlar Derneği 1927 bu özgün fikri benimsedi. Üzerinde beyin fırtınalarının yapıldığı çalışma gurupları yapıldı.Kerem Matematik Köyü ile bu yönde işbirliği yapılabileceğini öngörüyordu. Bu fikrinin Matematik Köyü’nün farklı disiplinlerle işbirliği yaklaşımına uygun düşeceğini düşünüyordu.Bu işbirliği oluşamadığı takdirde de başka çözüm önerileri vardı. Bu özgün düşüncesi mimarların dünyasındaki önemli boşluğu dolduracak bir proje olarak akıllara yerleşti.

Kerem'in Mimarlar Köyü Projesi
Kerem'in Mimarlar Köyü Projesi